Poziv na redovnu skupštinu Društva 15. 11. 2018.

Dragi članovi, vrijeme je za još jednu godišnju skupštinu Društva.

Ovim putem vas pozivamo da se odazovete u što većem broju i sudjelujete u radu skupštine. U sklopu skupštine je uvijek i mala zakuska pa vas i ovaj put molimo da ponese tko što želi/može.

 

 

 POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA GRAFIČAR

Na temelju odredbi članka 19. Statuta Planinarskog društva Grafičar (u daljnjem tekstu: Društvo), predsjednik Društva saziva Skupštinu Društva koja će se održati:

15. 11. 2018. s početkom u 18 sati
u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu.

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor radnih tijela - radno predsjedništvo, zapisničar/ka te 2 ovjerovitelja/ice
 3. Verifikacija prisutnih članova
 4. Izvješće o radu društva u 2018. godini
 5. Financijsko izvješće za 2018.godinu
 6. Izvješće gospodarske komisije
 7. Izvješće izletničke komisije
 8. Izvješće promidžbene komisije
 9. Izvješće Nadzornog odbora
 10. Izvješće Suda časti
 11. Financijski plan za 2019.godinu
 12. Izmjene i dopune statuta
 13. Izbor novih članova u Upravni odbor
 14. Razno

 

Molimo sve članove da dođu na skupštinu od 17:30h do najkasnije 18h radi prebrojavanja prisutnih članova.
Najkasnije u 18:15h vrata velike dvorane se zatvaraju i nakon toga neće biti moguće nazočiti skupštini
.

Pojašnjenje: Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je u svakom trenutku glasanja znati TOČAN broj nazočnih i iz tog razloga se u 18:15h zatvaraju vrata i radi konačno prebrojavanje.

 

Molimo Vas da se sjednici Skupštine svakako odazovete te aktivno sudjelujete u njezinom radu.

NAPOMENA:
Pravo sudjelovanja u radu skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva s plaćenom članarinom za tekuću 2018. godinu.

Na sami dan održavanja Skupštine NEĆE biti moguće produljiti članstvo.

Upravni odbor Planinarskog društva Grafičar

U Zagrebu, 22.10.2018.

TOP