UPRAVNA TIJELA

Članovi upravnih i radnih tijela Planinarskog društva “Grafičar“:

 

UPRAVNI ODBOR

 • Miroslav Janićijević – predsjednik društva, predsjednik@pdgraficar.hr
 • Nikolina Pavlečić Kučinić– tajnica društva, tajnik@pdgraficar.hr
 • Jasna Dominić
 • Vesna Flego
 • Jelka Klemar
 • Dunja Mesing
 • Damir Plešnik
 • Karlo Krsnik
 • Dominik Vadlja
 • Melita Varga
 • Radoja Ivičić

 

 

IZLETNIČKA KOMISIJA

 • Damir Plešnik - pročelnik, izleti@pdgraficar.hr
 • Dominik Vadlja
 • Nikola Biliškov
 • Boris Lukač

 

 

PROMIDŽBENA KOMISIJA

 • Vesna Flego - pročelnica, marketing@pdgraficar.hr
 • Anja Đurđević
 • Melita Varga
 • Radoja Ivičić

 

 

GOSPODARSKA KOMISIJA

 • Jelka Klemar - pročelnica, gospodarska@pdgraficar.hr
 • Krešimir Kučinić

 

 

NADZORNI ODBOR

 • Krešimir Hruškar - predsjednik NO
 • Branko Vuković
 • Kristina Šipić

 

SUD ČASTI

 • Ivan Hrabrić - predsjednik SČ
 • Ivan Gašparić Ovčar
 • Sonja Stanec

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE

 • Đurđa Biondić
 • Irena Bubalo
 • Biljana Radanović

 

BLAGAJNA

 • Karlo Krsnik - blagajnik, blagajna@pdgraficar.hr
 • Dunja Mesing

 

 

DOMAR I UGOSTITELJ doma “GRAFIČAR” na Sljemenu:

 • Krešimir Crnić, tel: 01/ 4555-844
TOP