IVANŠČICA

Kategorija
JEDNODNEVNI IZLET
Datum
Nedjelja, 27. Rujan 2020. 00:00

Od Grebengrada do Lujčekove hiže

Ivančica je najviša planina Hrvatskog zagorja. Sjeverna padina koja se spušta u dolinu rijeke Bednje ima izrazito planinsko obilježje, strma je i slabo razgranata.
Ivančica je duga oko 30 km i široka do 9 km. Pruža se u smjeru istok-zapad i pravi je tip ulančane planine s najvišim vrhom na 1060 metara.
Planinski pojas iznad 300 metara visine pokriven je pretežno bukovom šumom. U nižim dijelovima ostaci su prvobitnih šuma hrasta kitanjaka i običnog graba. Unatoč pitomom izgledu, u planini ima velikih strmina, pa i golih stijena.
Alpske značajke imaju kameniti greben Legesičine, stijene ispod Beliga i strma hridina s ruševinama Belec-grada na vrhu.
Grebengrad je jedan od najstarijih zagorskih gradova(1209 g. prvi spomen).Na Ivanšćici su ostatci i Belecgrada, Oštrcgrada, Loborgrada, Milengrada, Belagrada i stari grad Konjščina PD Oštrc iz Zlatara ima obilaznicu istih. Lujčekova hiža je dobila ime po Ljudevitu Luji Hercegu jednom od začetnika zagorskog planinarstva.
Hodati ćemo kružno od Madžareva ( Toplićica-bazen)-na Grebengrad pl. kuću(490 m/nm (V. Lubenjak 590 m/nm-HPO tko želi) –Lujčekova hiža 434 m/nm-Pokojec. Ukupno oko 5-6 sati hoda.

Polazak u 07,00 sati sa parkirališta Cibone a Zagorci iz Stubaka (Konzum),

Zahtjevnost izleta: K-1, T-1,

Prijevoz: osobni automobili (javiti se vodiču radi rasporeda),trošak se dijeli,

Prehrana: iz ruksaka ili na Lujčekovoj hiži ( grah, pečenje, plata, palačinke….javiti želje kod prijave izleta),

Oprema: planinarska prema vremenskim uvjetima. Dnevnik HPO ,

Karta: Ivanšćica karta br 2 izdanje SMAND,

Dokumenti: osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica,

Informacije i prijave: vodiči-Damir Gross, mob. 091 575 2842, Alida V. Maskalan, mob 098 411 123 i Boris Lukač, mob. 098 384 422

Napomena: odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete, za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost te da će se pridržavati plana izleta , odluka i uputa vodiča. Vodič izleta zadržava pravo izmjene i dopune u programu ovisno o uvjetima na terenu.

Za PD Grafičar: Damir Gross

SVI SUDIONICI IZLETA DUŽNI SU SE PRIDRŽAVATI NAPUTAKA I EPIDEMIOLOŠKIH PREPORUKA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOJE PROPISUJU OSIGURANJE OPĆIH I POSEBNIH HIGIJENSKIH I SIGURNOSNIH UVJETA U SVEZI

 
 

Powered by iCagenda

TOP