Putopisi sa izleta i događanja

Doživljaji s Dotrščine

U najvećoj, a manje poznatoj zagrebačkoj park-šumi Dotrščina, 7. travnja 2019. održana je vježba orijentacije. Obilazak orijentacijskog poligona je bila laka zadaća, pa je uslijedilo nasmješeno fotografiranje na svakoj kontrolnoj točki.

Boris Lukač

 

 • vjezba-dotrscina-2019-10
 • vjezba-dotrscina-2019-11
 • vjezba-dotrscina-2019-12
 • vjezba-dotrscina-2019-13
 • vjezba-dotrscina-2019-14
 • vjezba-dotrscina-2019-15
 • vjezba-dotrscina-2019-16
 • vjezba-dotrscina-2019-17
 • vjezba-dotrscina-2019-18
 • vjezba-dotrscina-2019-19
 • vjezba-dotrscina-2019-20
 • vjezba-dotrscina-2019-21
 • vjezba-dotrscina-2019-22
 • vjezba-dotrscina-2019-23
 • vjezba-dotrscina-2019-24
 • vjezba-dotrscina-2019-25
 • vjezba-dotrscina-2019-26
 • vjezba-dotrscina-2019-27
 • vjezba-dotrscina-2019-28
 • vjezba-dotrscina-2019-29
 • vjezba-dotrscina-2019-30
 • vjezba-dotrscina-2019-31
 • vjezba-dotrscina-2019-32
 • vjezba-dotrscina-2019-33
 • vjezba-dotrscina-2019-34
 • vjezba-dotrscina-2019-35
 • vjezba-dotrscina-2019-36
 • vjezba-dotrscina-2019-37
 • vjezba-dotrscina-2019-38
 • vjezba-dotrscina-2019-39
 • vjezba-dotrscina-2019-40
 • vjezba-dotrscina-2019-41
 • vjezba-dotrscina-2019-42
 • vjezba-dotrscina-2019-43
 • vjezba-dotrscina-2019-44
 • vjezba-dotrscina-2019-45
 • vjezba-dotrscina-2019-46
 • vjezba-dotrscina-2019-47
 • vjezba-dotrscina-2019-48
 • vjezba-dotrscina-2019-49
 • vjezba-dotrscina-2019-50
 • vjezba-dotrscina-2019-51
 • vjezba-dotrscina-2019-52
TOP