IZLOŽBA: Potraga za stvarnošću, Jadranka Fatur i hiperrealno - 28.11.2018.

Dođi u 5 do 5 !

s Borisom Benažićem kroz galerije Zagreba

 

M U Z E J   S U V R E M E N E   U M J E T N O S T I
I Z L O Ž B A
POTRAGA ZA STVARNOŠĆU
Jadranka Fatur i hiperrealno

 

Više od četiri desetljeća slikarica Jadranka Fatur najvažnija je i najdosljednija predstavnica hiperrealističkog pristupa u nas. Prigrlila je taj novi meĎunarodni slikarski smjer u nastanku upravo u doba svoga umjetničkog sazrijevanja, a usto je potvrdu izbora dobila na studijskim boravcima u Parizu i Americi. Mnogi će se sad sjetiti i da je Fatur autorica jedne od kontroverznijih slika u našoj nedavnoj prošlosti, Proglašenje Ustava 22. prosinca 1990. Te 1998, kada je slika nastala, izazvala je mnogobrojne i žustre polemike u javnosti, a dio struke ju je čak i otpisao kao "režimsku" umjetnost, nastalu "po narudžbi", zaboravljajući pritom je da je veći dio naslijeĎa zapadnoeuropske umjetnosti nastao upravo zahvaljujući narudžbama moćnih, bogatih, vladajućih. No, slikarica se nije dala pokolebati i čvrsto je stala iza sebe i svog umjetničkog izričaja. Iz današnje perspektive, kako kaže Lada Čale Feldman u tekstu u katalogu: "… slučaj kobne slike gotovo počinje graničiti s diverzijom naslijeĎene raspodjele (slikarske) moći, što muško-ženske, što one izmeĎu naručitelja i poslušnog izvoĎača… No jedno je sigurno, slika predstavlja jedan od najvidljivijih i najprjepornijih ženskih doprinosa hrvatskoj umjetnosti slikarstva s kraja 20. stoljeća pa je se upravo u tome svojstvu ni feministička ortodoksija ne bi smjela odricati." (izvor MSU)

 

Srijeda, 28. studenoga 2018. u 16:55 sati,

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija. Dubrovnik 17 - (u predvorju)

Ulaz za grupu – 25 KN ( PLUS 110 KN za stručno vođenje za grupu do 20 osoba)

TOP