23.03.2022. 5 do 5: Izložba Slavka Kopača u Meštrovićevom paviljonu

M E Š T R O V I Ć E V  P A V I L J O N - I Z L O Ž B A

 

S L A V K O  K O P A Č
hrvatsko - francuski slikar i kipar

 

Godine 1937. diplomirao je na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji u Zagrebu te zahvaljujući stipendiji Francuske Vlade boravio na usavršavanju u Parizu. Nakon akademije, od 1943. do 1948. studirao je povijest umjetnosti u Firenci kada odbacuje akademizam i ulazi u krug najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća. Od 1948. godine trajno se nastanjuje u Parizu gdje je zajedno sa Jean Dubuffetom,
André Bretonom i Michel Tapié osnovao Compagnie de l'Art Brut te je 30 godina bio voditelj i kreator istoimene kolekcije. Michel Tapié ga je uvrstio u svoju knjigu Un Art Autre u kojoj se Kopač nalazi kao jedan od začetnika Informela. Izlagao je u Zagrebu, Firenci, Rimu i Parizu.

Tehnikama poput ulja, gvaša, akvarela i vinila dodavao je različite neslikarske materijale kao što je čađa, komadići stakla, dijelovi automobilskih guma ili čeličnih žica. Među prvima je na svojim platnima počeo rabiti olovo, a boju je miješao s grafitom, ugljenom prašinom, gipsom ili pijeskom te na nju katkad aplicirao tekstil ili papir u boji. Koristio se i kamenom i korom drveta te odbačenim uporabnim predmetima stajao je uz bok najvećim tada živućim svjetskim slikarima.

Srijeda, 23. ožujka 2022. u 17:30 sati u auli HDLU-a.

Ulaznice uz stručno vođenje za grupu iznosi 30 kn po osobi.

TOP