POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA GRAFIČAR 11. STUDENOG 2021.

Na temelju odredbi članka 19. Statuta Planinarskog društva Grafičar (u daljnjem tekstu: Društvo), predsjednik  Društva saziva Skupštinu Društva koja će se održati:

11. studenog 2021. godine s početkom u 18 sati
u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu.

sa sljedećim Dnevnim redom:
1.    Otvaranje Skupštine
2.    Izbor radnih tijela - Radno predsjedništvo, zapisničar/ka , 2 ovjerovitelja/ice te Verifikacijska komisija
3.    Verifikacija prisutnih članova
4.    Izvješće o radu Društva u 2021. godini/Rasprava
5.    Financijsko izvješće za 2021. godinu/Rasprava
6.    Izvješće Gospodarske komisije za 2021. godinu/Rasprava
7.    Izvješće Izletničke komisije za 2021. godinu/Rasprava
8.    Izvješće Promidžbene komisije za 2021. godinu/Rasprava
9.    Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu/Rasprava
10.  Izvješće Suda časti za 2021. godinu/Rasprava
11.  Izvješće Arbitražne komisije za 2021. godinu/Rasprava
12.  Razno

POSEBNA NAPOMENA – COVID-19:

Zbog epidemioloških mjera uslijed pandemije virusa Covid-19, OBAVEZNO je nošenje maski te održavanje propisane distance.

VAŽNE NAPOMENE:

Molimo sve članove da dođu na Skupštinu od 17:30 do najkasnije 18:00 sati radi provjere članstva. Neće se dozvoliti prisustvo članu koji se ne pridržava epidemioloških mjera.
Najkasnije u 18:15, Skupština započinje s radom.
Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva čije članstvo u Društvu traje najmanje  jednu godinu do dana održavanja Skupštine. (članak 18. statuta Društva)
Na dan održavanja Skupštine NEĆE biti moguće produljiti članstvo.
Molimo Vas da se sjednici Skupštine odazovete, te aktivno sudjelujete u njezinom radu.

U Zagrebu, 12.10.2021. godine
Boris Lukač, predsjednik Planinarskog društva Grafičar

TOP