SAMORSKO G.-RUDE-OŠTRC-PLEŠIVICA

Kategorija
OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA - Jednodnevni izlet
Datum
29.03.2020. 00:00

Podaci kažu , prvu „laznju“(izlet) Hrvatsko planinsko družtvo organiziralo je 17 svibnja 1875 godine. Vodio ih je predsjednik dr Josip Schlosser a proučavali su: floru, faunu, geologiju…. Izlet je trajao tri dana(vlakom do Podsuseda, kočijom preko Save-splav) i dalje do Ruda.
Početak staze je u mjestu Rude, poznatom po rudnicima bakra, željeza i kositra još od 1530 godine. Prvi rudari bili su njemačkog porijekla o čemu govori veliki broj prezimena danas u Rudama (Lehpamer, Lebegner, Nikl, Steng, Fresl itd). Danas su rudnici muzej, http://www.rudnik.hr/hr/gallery-and-publications/ Osnovna hrana rudara je bila rudarska greblica, danas nematerijalno kulturno dobro Hrvatske. Dani greblice se održavaju prvi vikend u srpnju.

Oštrc je po mnogima središnji dio gorja, oštar greben s vrhom na 752 m/nm sa strmim stranama daje dojam mnogo većeg vrha. Na vrhu se nalazi spomen ploča o prvom izletu HPD-a 1875., a na stijeni Flinka nalazi se alpinističko vježbalište.
Plešivica (779 m/nm) je drugi po visini vrh u Samoborskom gorju. Prvu drvenu piramidu postavio je na Plešivicu  HPD 1881., prvu željeznu 1905., a današnju je postavilo HPD Kapela (1957).Sa vrha pogled seže do Medvednice, Petrove gore, Grmeča(BiH), Vinice, Kleka…
U samoborskom muzeju se nalazi i planinarska zbirka i  dio arhive HPS-a, te prva KT samoborskog pl. puta. Svakih 10 god. HPS organizira izlet u čast prvog izleta, slijedeći 2025 godine, na 150 godišnjicu.

Program izleta:
U 07:30 sati autobus kreće od parkirališta Cibone (ulica Florijana Andrašeca)
Oko 08:30 sati hodamo od Ruda do Oštrca (KT HPO 5.3) , kava u Pl. domu Željezničara.
U 10,30 sati nastavljamo  preko Rancerja do Poljanica i na Plešivicu(KT HPO 5.2).
U 15,00 sati posjet Samoborskom muzeju-ulaznica 15.-kn(plaćanje davatelju usluge).

Zahtjevnost izleta: T-1 (tehnički lagano), K-1 (kondicijski lagano-oko 4-5 sati).
Prijevoz: 60.-kn

Prehrana: iz ruksaka ili u Lovačkom domu Srndač  na Poljanicama (plativo davaocu usluge).
Oprema: odjeću prema vremenskim uvjetima.
Karta: Samoborsko gorje,  SMAND  mjerilo 1:25000
Dokumenti: osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica za 2020. godinu.

Informacije i prijave:
Vodiči: Damir Gross, mob: 091/575 2842, Alida Viktorija Maskalan i Boris Lukač

Napomena: Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost te da će se pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič izleta zadržava pravo izmjena i dopuna u programu prema uvjetima na terenu.

za PD Grafičar, Damir Gross

 
 

Powered by iCagenda

TOP