Pravilnik o dežurstvu u planinarskom domu "Grafičar"

Na temelju članka 25. Statuta Planinarskog društva "Grafičar", Upravni odbor Planinarskog društva "Grafičar" na sjednici 1. lipnja 2023. donio je

 

 

PRAVILNIK O DEŽURSTVU U PLANINARSKOM DOMU "GRAFIČAR"

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- osnovne odredbe o dežurstvu u Planinarskom domu "Grafičar" (dalje u tekstu: planinarski dom),

- prava i obveze dežurnog u planinarskom domu te

- ostale odredbe.

 

Članak 2.

 

Plan dežurstva u Planinarskom domu "Grafičar" donosi Upravni odbor Planinarskog društva "Grafičar" za tekuću godinu.

Dežurstva se u pravilu održavaju vikendom.

"Ljetno dežurstvo" obuhvaća razdoblje od 1. travnja do 1. listopada, a "zimsko dežurstvo" razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka.

Tijekom "ljetnog dežurstva" dežurstvo započinje u subotu u 10:00 i traje do nedjelje u 17:00 sati. Tijekom "zimskog dežurstva" dežurstvo započinje u subotu u 10:00 i traje do nedjelje u 16:00 sati.

U slučaju lošeg vremena (najavljeno grmljavinsko nevrijeme) dežurstvo se neće održati.

Zaprimanje prijava na dežurstva, vođenje evidencije o popunjenim i slobodnim terminima dežurstva, povjerit će se jednom od članova / članica Planinarskog društva "Grafičar" (dalje u tekstu: "Društvo“).

Evidencija o popunjenim i slobodnim terminima dežurstva bit će dostupna na web stranci Društva.

 

Članak 3.

Dežurni mora biti član Društva.

Dežurni svoju dužnost obavlja volonterski i ne prima nikakvu naknadu za svoj rad.

Dežurni je obvezan od početka do završetka dežurstva boraviti u planinarskom domu ili njegovoj okolici, odnosno u društvenoj prostoriji ili njezinoj okolici.

Dežurni nosi znak dežurnog jasno vidljiv na odjeći.

 

Članak 4.

Ključ od društvene prostorije nalazi se kod domara ili zaposlenika zakupnika ako je domar odsutan.

Nakon dolaska na dežurstvo dežurni se mora javiti domaru ili zaposleniku zakupnika ako je domar odsutan, te evidentirati da je preuzeo ključ od društvene prostorije u za to predviđenom obrascu.

Nakon dolaska na dežurstvo dežurni mora pregledati stanje u spavaonicama, sanitarnim objektima, tavanskom prostoru planinarskog domate u društvenoj prostoriji pomoćne kućice Društva (dalje u tekstu: društvena prostorija), drvarnici i pečenjari. Zatečeno stanje opisuje u knjizi dežurstva.

Knjiga dežurstva nalazi se u društvenoj prostoriji.

Po završetku dežurstva dežurni ključ od društvene prostorije vraća domaru ili zaposleniku zakupnika ako je domar odsutan.

 

Članak 5.

Za vrijeme dežurstva obveza dežurnog je:

- održavati čistim i urednim društvenu prostoriju te prostor ispred i u okolini društvene prostorije

- čuvati inventar Društva u planinarskom domu i društvenoj prostoriji te izvan planinarskog doma i društvene prostorije

- tijekom "zimskog dežurstva" zagrijati prostor društvene prostorije, odnosno naložiti vatru u peći te se pobrinuti se da se prije odlaska vatra ugasi, pepeo iznese i pripreme drva za slijedeće loženje

- prije odlaska isključiti struju u društvenoj prostoriji

- zainteresiranim osobama dati informacije o planinarskim putovima na Medvednici, znamenitostima, ljepotama i opasnostima

- zainteresiranim osobama predstaviti Društvo, upoznati ih s njegovim radom i djelovanjem te im pružiti potrebne informacije za pristup članstvu

- po saznanju o eventualnoj spriječenosti dolaska na dežurstvo, u najkraćem roku obavijestiti nadležnu osobu za evidenciju o dežurstvu

Planom dežurstva predvidjet će eventualne dodatne obveze dežurnog za tekuću godinu.

 

Članak 6.

Dežurni je dužan voditi urednu i potpunu evidenciju o noćenju u planinarskom domu u posebnoj knjizi evidencije noćenja.

Ovlašten je utvrditi identitet osobe koja noći u planinarskom domu na temelju planinarske iskaznice ili druge isprave, iz kojih unosi podatke u knjigu evidencije noćenja.

Dežurni prikuplja donacije od noćenja za održavanje planinarskog doma, sukladno Odluci o evidenciji noćenja u Planinarskom domu "Grafičar" koju je donio Upravni odbor Društva.

 

Članak 7.

 

Dežurni će:

- upozoriti posjetitelje na obvezu poštovanja Kućnog reda,te kontrolirati pridržavaju li se posjetitelji Kućnog reda

- poslije 22 sata nastojati osigurati mir u planinarskom domu.

 

Članak 8.

Po završetku dežurstva dežurni je dužan sastaviti izvješće o dežurstvu u knjizi dežurstva. U izvješću će opisati svoja zapažanja i eventualna događanja na planinarskom domu i njegovoj okolini, te evidentirati je li sve unutar planinarskog doma i društvene prostorije ostavljeno uredno.

 

Članak 9.

Dežurni je dužan sve novčane primitke, donacije za održavanje planinarskog doma prikupljene od noćenja ili drugih osnova, primjerice promidžbenog materijala (majica, šalica, naljepnica Društva i sl.) predati blagajniku s kratkim izvještajem, a osobito o broju osoba koje su noćile u planinarskom domu za vrijeme njegovog dežurstva.

 

Članak 10.

Dežurni i jedna osoba koja je u pratnji dežurnog oslobođeni su troškova noćenja u planinarskom domu u noći dežurstva.

Dežurni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa važećim Zakonom o volonterstvu.

 

Članak 11.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Pravilnik će se objaviti na web stranici Društva.

 

 

predsjednik Društva

Boris Lukač

 

TOP