LJETNA STANKA

Dragi sadašnji i budući članovi, sastanci Društva neće se održavati preko ljeta. Prostorije u Brešćenskog će biti zatvorene od 22. srpnja do 01. rujna 2019. Prvi sastanak nakon ljeta će biti u četvrtak, 05.rujna.

PLANINARSKI DOM GRAFIČAR će biti zatvoren od 29.srpnja do 14. kolovoza 2019.

TOP