30. 5.2017. Izvanredna skupština PD”Grafičar”

30. svibnja s početkom u 18:15 sati u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu održana je Izvanredna skupština PD “Grafičar”.
Skupštinu je otvorila i vodila Nikolina Pavlečić, tajnica Društva koja je zadnjih mjeseci obnašala dužnosti predsjednika.
Skupština je potvrdila radno predsjedništvo u sastavu Jelka Klemar, Nikolina Pavlečić i Nikola Polić te potvrdila sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, određivanje radnog predsjedništva
2. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju/Rasprava
3. Izvješće Upravnog odbora o poduzetim radnjama u svezi točke 2./Rasprava
4. Odluka Skupštine kojom ovlašćuje Upravni odbor da nakon izvješća revizora
poduzme odgovarajuće korake
5. Izbor novog predsjednika (predstavljanje kandidata)
6. Izbor 2 člana/ice Upravnog odbora (predstavljanje kandidata)
7. Izbor 2 člana/ice Suda časti (predstavljanje kandidata)
8. Potvrda konačnog izbora/sastava funkcija Društva koje su u nadležnosti
Skupštine
9. Izmjene i dopune Statuta.
Prihvaćen je prijedlog da zapisnik vodi Melita Varga, a kao ovjerovitelji prihvaćeni su Vesna Flego i Damir Plešnik.
Nakon predstavljanja izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Društva u razdoblju od 2007. do 2016. godine, koje je podnio pročelnik Krešimir Hruškar i diskusije koja se potom razvila, Nikolina Pavlečić je obavijestila Skupštinu o radnjama koje je sadašnji Upravni odbor poduzeo u traženju optimalnog rješenja.
Upravni odbor je nakon dugotrajnih rasprava odlučio po prijedlogu članstva staviti na odlučivanje Skupštine angažman revizora odnosno sudskog vještaka za financije. Nakon što je Nikolina Pavlečić objasnila razliku između revizije i vještačenja, pročitala je jednu ponudu za uslugu vještačenja koja bi obuhvatila poslovne godine 2012., 2013., 2014.,2015. i 2016. Vještačenje bi obuhvatilo slijedeće poslove:
1. Pregled poslovnih knjiga s ciljem utvrđivanja značajnih transakcija i procesa
2. Pregled dokumenata koji su temelj za likvidiranje transakcija u poslovnim
knjigama
3. Utvrđivanje nepravilnosti, slabosti i pogrešaka kod priznavanja prihoda i
troškova i evidentiranja istih u poslovnim knjigama te utvrđenje
nedostatnih materijalnih dokaza kod novčanih transakcija

Revizija utvrđuje da li se poslovne knjige i financijski izvještaji izrađuju u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Skupština je večinom glasova odlučila da se provede stručno vještačenje financijskog poslovanja Društva u zakonski prihvatljivom razdoblju. Prihvaćeno je financiranje tog postupka sredstvima Društva. Također je večinom glasova, Skupština Društva ovlastila Upravni odbor da po izvješću vještaka donosi daljnje odluke o postupanju. Glasovanje je bilo javno.

Nakon 15 minutne pauze, prešlo se na izbor novog predsjednika, budući da je dosadašnji predsjednik Vladimir Sor podnio neopozivu ostavku na tu funkciju. Slijedio je izbor dva člana Upravnog odbora, 2 člana Suda časti i 2 člana Arbitražnog vijeća, budući da su dvije dosadašnje članice izabrane na druge funkcije.

Predloženi kandidati su se ukratko predstavili članstvu i prišlo se javnom glasanju.

Večinom glasova su odabrani:
Predsjednik Društva: Miroslav Janićijević
U Upravni odbor: Dunja Mesing i Želimir Sappe
U Sud časti: Ivan Gašparić i Ivica Hrabrić
U Arbitražnu komisiju: Jasna Dominić i Sonja Stanec

Prešlo se na 8. točku dnevnog reda. Skupština je javnim glasanjem i večinom glasova potvrdila sastav upravnih tijela PD Grafičar kako slijedi:
Predsjednik Društva: Miroslav Janićijević
Tajnica Društva: Nikolina Pavlečić
Upravni odbor:
Miroslav Janićijević – predsjednik
Nikolina Pavlečić – tajnica
Vesna Flego – pročelnica promidžbene komisije
Krešimir Kučinić – pročelnik gospodarske komisije
Dunja Mesing
Barbara Mikšić
Damir Plešnik – pročelnik izletničke komisije
Nikola Polić
Želimir Sappe
Dominik Vadlja
Melita Varga
Nadzorni odbor: Krešimir Hruškar – pročelnik, Marijan Ruškač, Kristina Šipić.
Sud časti: Ivan Gašparić, Ivica Hrabrić, Barbara Mikšić.
Arbitražna komisija: Jasna Dominić, Zvonimir Drenški, Sonja Stanec.

Izmjene i dopune Statuta PD “Grafičar” su bile objavljene na web stranici Društva, a na skupštini je Nikolina Pavlečić još jednom objasnila i komentirala sve predlagane promjene. Nakon kraće diskusije, Skupština je večinom glasova prihvatila predlagane promjene.
Izvanredna skupština Društva je završila u 21:40 sati.
Zapisala Vesna Flego