22.11.2016. Izborna skupština PD”Grafičar”

Izborna skupština PD”Grafičar” održana je 22.11.2016. u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Breščenskoga 4. u Zagrebu, sa početkom u 18:45 sati. Skupštinu je pozdravnim govorom otvorio predsjednik Društva, Vladimir Sor i predložio radno predsjedništvo u sastavu: Barbara Mikšić, Radmila Zlatić i Nikolaj Levičnik. To je jednoglasno prihvaćeno. Predložen je dnevni red: Otvaranje skupštine, biranje radnih tijela skupštine, čitanje Poslovnika o radu Izborne skupštine, izvješće o radu Društva, izvješće o financijskom poslovanju, izvješće Nadzornog odbora, izvešće Suda časti, pozdravni govori gostiju, izbor upravnih tijela Društva te razno.
Verifikacijska komisija u sastavu Jasminke Dugi, Irene Šikić i Đurđe Biondić izvjestila je o stanju članstva i broju prisutnih. Ukupni broj članova Društva je 191 a na Skupštini je prisutno 127 članova.
Izvješće o radu Društva u razdoblju od 2012. do 2016. godine podnio je predsjednik Društva, Vladimir Sor. Osvrnuo se na probleme i aktivnosti Društva u tom razdoblju s naglaskom na organizirane izlete po hrvatskim i slovenskim planinama te na suradnju sa drugim planinarskim društvima, posebno sa PD Delom iz Ljubljane. Istaknuo je radove na održavanju planinarskog doma “Grafičar” na Malom Sljemenu. Sredstvima Društva izvršena je kompletna sanacija krovišta i spavaonica u potkrovlju. Izvjestio je, da se dugogodišnji sudski spor s Gradom Zagrebom oko vlasništva nad tim objektom bliži kraju i izrazio nadu u povoljan ishod za PD”Grafičar”. Osvrnuo se na probleme s kojima se Društvo suočilo zbog otuđenja novca naše članice koja je vodila financijsko i knjigovodstveno poslovanje. Taj je događaj prilično uzdrmao rad Društva. Budući da je nagodbom cijeli otuđeni iznos vraćen a počiniteljica Ana Bedeniković trajno isključena iz Društva, ocijenio je da se ritam rada vraća u normalu. Spomenuo je aktivnosti članova Društva u diletantskom kazalištu “Pentravci” koje već godinama uspješno djeluje. Zahvalio je sponzorima društva kao i svim članovima koji svojim volonterskim radom doprinose radu Društva posebno istaknuvši rad naše dugogodišnje članice gospođe Dragice Krajačić. Posebno je istaknuo rad Tončija Buličića na uspješnom održavanju Opće planinarske škole koju su u ovoj godini završile dvije generacije polaznika, čime je društvo obogaćeno većim brojem mladih članova.
Izvješće o financijskom poslovanju iznijela je Vedrana Morić. O radu Nadzorne komisije izvjestila je Irena Bubalo a izvješće Suda časti pročitao je Vjekoslav Domini.
Slijedila je rasprava po izvješćima. Skupštinu su pozdravili Dušan Resnik-Dule u ime PD”Delo” iz Ljubljane, Darko Luš u ime Vodičke službe HPS-a, Lidija Lukšić u ime HPD Vihor, Zoran Gomzi u ime HPD Kapela i Dubravka Bartolić u ime HPD Lipa. Dubravka je predložila oživljavanje nekad intenzivnijeg druženja dvaju društava. Imenovala je PD”Grafičar” kao počasno društvo Ljetnog planinarskog pohoda, HPD Lipa u 2017. godini i pozvala planinare Grafičara na razna zajednička druženja. Na rad društva kritički se osvrnuo Nikolaj Levičnik naglasivši manjkavosti u radu Upravnog odbora i Komisije za promidžbu. Istaknuo je nužnost konstruktivnog dijaloga među članovima čime bi se izbjegli nesporazumi i tračevi. Pohvalio je aktivnosti koje pomažu pomlađivanju društva i pozvao mlade članove na školovanje za planinarske vodiće. Unatoč kritikama, zahvalio je predsjedniku i Upravnom odboru na radu.
Prešlo se na izbor upravnih tijela. Već ranije je odlučeno da će se predsjednik/ca i tajnik/ca birati tajnim glasanjem budući da za predsjednika imamo dva kandidata. Ostala tijela su birana javnim glasanjem.
Bilo je dosta nesporazuma oko liste za predloženi Upravni odbor. Tonči Buličić i Dragutin Kralj nisu željeli biti članovi Upravnog odbora ako za predsjednika bude izabran Vlado Sor. Dragutin Kralj je smatrao, da svaki predsjednik predlaže svoju listu za Upravni odbor. Nikolaj Levičnik je objasnio da to nije u skladu sa Statutom društva po kojem Upravni odbor bira Skupština a ne Predsjednik. Konačno je prihvaćen prijedlog Vedrane Morić da se prvo izvrši izbor predsjednika i tajnice u nadi da ćemo nakon toga biti pametniji. Nakon što su se kandidati za predsjednika, Tonči Buličić i Vladimir Sor predstavili skupštini kratkim životopisima i planovima, skupštini se predstavila i jedina kandidatkinja za Tajnicu društva, Nikolina Pavlečić. Sa par riječi Skupštini se obratila i naša članica Dragica Krajačić. Istaknula je zadovoljstvo dugogodišnjim članstvom u Društvu i veselje kojim je godinama volonterski obavljala zadatke i vodila knjigovodstvo, što je popraćeno odobravajućim pljeskom prisutnih. Prišlo se tajnom glasanju. Istovremeno je u auli održan kratki domjenak. Svima je bilo potrebno malo okrijepe i opuštanja.
Rezultati glasanja:
Za Predsjednika Društva je izabran Vladimir Sor sa 79 glasova. Tonči Buličić je dobio 46 glasova. (2 listića su bila nevažeća).
Za Tajnicu Društva je izabrana Nikolina Pavlečić sa 123 glasa (4 listića su bila nevažeća).
Obzirom na rezultate, korigirana je lista za Upravni i Nadzorni odbor budući da Vesna Kobeščak nije željela prihvatiti članstvo u tom odboru. Javnim glasanjem, večinom glasova izabrana su radna tijela Društva u sastavu:

UPRAVNI ODBOR:
Vladimir Sor-predsjednik, Nikolina Pavlečić-tajnica i članovi: Nikola Biliškov, Melita Varga, Vesna Flego, Dominik Vadlja, Nikola Polić, Nada Boban, Barbara Mikšić, Krešimir Kučinić i Damir Plešnik.

NADZORNI ODBOR:
Marijan Ruškač, Kristina Šipić, Krešimir Hruškar.

SUD ČASTI:
Rajka Petrinović, Barbara Mikšić, Đurđa Biondić

ARBITRAŽNA KOMISIJA:
Nikolina Pavlečić, Dunja Mesing, Zvonimir Drenški.

Na prvoj sjednici novog Upravnog odbora koja će biti konstituirajuća, oformit će se ostala radna tijela društva i izabrati predsjednici komisija. Tim zaključkom je Izborna skupština PD”Grafičar” završena.
Zapisala: Vesna Flego