17. 9.2015. Izvanredna Skupština PD”Grafičar”

Na izvanrednoj Skupštini PD”Grafičar” koja je održana u prostorijama društva 17. 9.2015., jednoglasno je prihvaćen novi Statut PD”Grafičar”, usklađen sa Statutom HPS-a, novim Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu. Bitne promjene u novom Statutu, prisutnim je članovima objasnio Nikolaj Levičnik, jedan od autora novog statuta.