POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA GRAFIČAR 24. STUDENOG 2022.

POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA GRAFIČAR

Na temelju odredbi članka 19. Statuta Planinarskog društva Grafičar (u daljnjem tekstu: Društvo),
predsjednik Društva saziva redovnu Skupštinu Društva koja će se održati:

24. studenog 2022. godine s početkom u 18 sati

u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu.

sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela - Radno predsjedništvo, zapisničar/ka, 2 ovjerovitelja/ice te Verifikacijska komisija
3. Verifikacija prisutnih članova
4. Izvješće o radu Društva u 2022. godini/Rasprava
5. Financijsko izvješće za 2022. godinu/Rasprava
6. Izvješće Gospodarske komisije za 2022. godinu/Rasprava
7. Izvješće Izletničke komisije za 2022. godinu/Rasprava
8. Izvješće Promidžbene komisije za 2022. godinu/Rasprava
9. Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu/Rasprava
10. Izvješće Suda časti za 2022. godinu/Rasprava
11. Izvješće Arbitražne komisije za 2022. godinu/Rasprava
12. Usvajanje Statuta Društva
13. Razno

VAŽNE NAPOMENE:

Molimo sve članove da dođu na Skupštinu od 17:30 do najkasnije 18:00 sati radi provjere aktivnog članstva i prebrojavanja prisutnih članova.

Najkasnije u 18:15 sati vrata velike dvorane se zatvaraju. Nakon navedenog termina moći ćete nazočiti radu Skupštine, ali glasanje nije moguće.

Pojašnjenje: Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je u svakom trenutku glasanja znati TOČAN broj nazočnih i iz tog razloga se u 18:15 sati zatvaraju vrata i radi konačno prebrojavanje.

Glasanje je javno.

Molimo Vas da se sjednici Skupštine svakako odazovete te aktivno sudjelujete u njezinom radu.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva, čije članstvo traje najmanje godinu dana računajući do dana održavanja Skupštine.

Na dan održavanja Skupštine NEĆE biti moguće produljiti članstvo.

U Zagrebu, 23.10.2022. godine

Predsjednik Planinarskog društva Grafičar

TOP