POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA GRAFIČAR

Na temelju odredbi članka 19. Statuta Planinarskog društva Grafičar (u daljnjem tekstu: Društvo), predsjednik Društva saziva Skupštinu Društva (izbornu) koja će se održati:

 

19. studenog 2020. godine s početkom u 18 sati

u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu

 

sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnih tijela - Radno predsjedništvo, zapisničar/ka, 2 ovjerovitelja/ice te Verifikacijska komisija

3. Verifikacija prisutnih članova te potvrda poštivanja epidemioloških mjera (Covid-19)

4. Izvješće o radu Društva u 2020. godini/Rasprava

5. Financijsko izvješće za 2020. godinu/Rasprava

6. Izvješće Gospodarske komisije za 2020. godinu/Rasprava

7. Izvješće Izletničke komisije za 2020. godinu/Rasprava

8. Izvješće Promidžbene komisije za 2020. godinu/Rasprava

9. Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu/Rasprava

10. Izvješće Suda časti za 2020. godinu/Rasprava

11. Razrješnica dosadašnjem predsjedniku Društva Borisu Lukač

12. Izbor novog predsjednika/ce Društva (predstavljanje kandidata)

13. Razrješnica dosadašnjoj tajnici Društva Nikolini Pavlečić Kučinić

14. Izbor novog tajnika/ce Društva (predstavljanje kandidata)

15. Razrješnica dosadašnjim članovima Upravnog odbora/Rasprava

16. Izbor članova Upravnog odbora/Rasprava

17. Potvrda konačnog sastava Upravnog odbora

18. Razrješnica dosadašnjim članovima Nadzornog odbora/Rasprava

19. Izbor članova Nadzornog odbora/Rasprava

20. Potvrda konačnog sastava Nadzornog odbora

21. Razrješnica dosadašnjim članovima Suda časti/Rasprava

22. Izbor članova Suda časti/Rasprava

23. Potvrda konačnog sastava Suda časti

24. Razrješnica dosadašnjim članovima Arbitražnog vijeća/Rasprava

25. Izbor članova Arbitražnog vijeća /Rasprava

26. Potvrda konačnog sastava Arbitražnog vijeća

27. Razno

 

PRIJAVE ZA PREDSJEDNIKA/CU I TAJNIKA/CU DRUŠTVA:

Prijave kandidata za predsjednika/cu i tajnika/cu Društva (točka 12. i 14. Dnevnog reda Skupštine) zaprimaju se ISKLJUČIVO u pisanom obliku. Valjane su prijave koje sadrže tražene priloge, te koje poštom ili dostavom pristignu u sjedište Društva (Brešćenskoga 4, 10000 Zagreb) najkasnije do 15.11.2020. godine do 20:00 sati. Potrebni dokumenti za prijavu su: životopis, motivacijsko pismo te uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana.

 

PRIJAVE ZA ČLANSTVO U OSTALA TIJELA DRUŠTVA (UPRAVNI ODBOR, NADZORNI ODBOR I SUD ČASTI :

Prijave za članstvo u ostala tijela Društva zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: pdgraficar.hr@gmail.com uz priloženo motivacijsko pismo. Prijave slati najkasnije do 15.11.2020. godine do 20:00 sati.

 

POSEBNA NAPOMENA – COVID-19:

Uslijed epidemioloških mjera zbog pandemije virusa Covid-19, OBAVEZNO je nošenje maski te pridržavanje propisane distance.

 

VAŽNE NAPOMENE:

Molimo sve članove da dođu na Skupštinu od 17:30 do najkasnije 18:00 sati radi provjere članstva i prebrojavanja prisutnih članova te provjere pridržavanja epidemioloških mjera. Najkasnije u 18:15 sati vrata velike dvorane se zatvaraju. Nakon navedenog termina moći ćete nazočiti radu Skupštine, ali glasanje nije moguće. Također se neće dozvoliti prisustvo članu koji se neće pridržavati epidemioloških mjera. Glasanje je javno.

 

Pojašnjenje:

Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je u svakom trenutku glasanja znati TOČAN broj nazočnih i iz tog razloga se u 18:15 sati zatvaraju vrata i radi konačno prebrojavanje.

Molimo Vas da se sjednici Skupštine svakako odazovete te aktivno sudjelujete u njezinom radu. Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva čije članstvo u Društvu traje najmanje jednu godinu do dana održavanja Skupštine. (članak 18. statuta Društva) Na dan održavanja Skupštine NEĆE biti moguće produljiti članstvo.

 

MOGUĆNOST ODGODE SKUPŠTINE:

U slučaju da Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donese mjere koje zabranjuju održavanje Skupštine ili nadležna služba civilne zaštite ne izda suglasnost za održavanje skupa, Skupština će se odgoditi do vremena kada će se steći uvjeti za njeno održavanje.

 

U Zagrebu, 30.10.2020. godine,

Boris Lukač, predsjednik Planinarskog društva Grafičar

TOP