21.03. - Posadimo drvo u suradnji s Hrvatskim šumama, Medvednica

PD Grafičar je prošle godine inicirao  sadnju mladica na Medvednici. Djelatnici Hrvatskih šuma su prihvatili inicijativu. Prvi izlet planinarske škole počeo je sadnjom. Dobili smo  kratku edukaciju o šumama, sadnji ,rastu ali i rušenju. Šumari rade svoj posao već 250 godina, počevši od „Naredbe o lugov i gajov i dubrav s čuvanja i zadržavanja“ zakon koji je 1769 donijela carica i kraljica Marija Terezija za Kraljevinu Ugarsku i Hrvatsku. Sadnja je na našoj Medvednici –parku prirode. Slijedeća akcija na jesen.

MOLIM JAVITE SE DO ČETVRTKA U 22 SATA KAKO BI NA VRIJEME POSLAO BROJ SUDIONIKA, djelatnicima HŠ-Zagreb

MAKSIMALNO 50 SUDIONICA/KA (zbog alata)

Program izleta:
U 07:10 sati sastanak na okretištu tramvaja na Črnomercu
u  07:20 kreće autobus linije 127 za Mikulić, na zadnjoj stanici smo u 07:32 sati
oko 08:40 sati smo na Risnjak gdje će doći djelatnik Hrvatskih šuma i uvesti nas u divnu priču o ŠUMI
oko 09:00 sati počinjemo sadnju mladica u blizini pl. kuće Risnjak
radimo do cca 12 sati te odlazimo na naš Dom Grafičar posaditi stabla na mjestu porušenih. Obići ćemo i „našu malu šumu od lani“ kod Risnjaka.
Zahtjevnost izleta: T-1 (tehnički lagano), K-1 (kondicijski lagano).
Prijevoz: javni ZET
Prehrana: iz ruksaka ili u Domu Grafičar.
Oprema: odjeću prema vremenskim uvjetima.
Karta: Medvednica,  SMAND ili HGSS mjerilo 1:25000
Dokumenti: osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica za 2020. godinu.

Informacije i prijave:
Vodiči: Damir Gross, mob: 091/575 2842, Alida Viktorija Maskalan Napomena: Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost te da će se pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič izleta zadržava pravo izmjena i dopuna u programu prema uvjetima na terenu.

za PD Grafičar, Damir Gross

TOP