Održana redovna skupština PD GRAFIČAR 2019

 

 

Radna Skupština PD“ Grafičar“ održana je dana 24. listopada 2019. godine u velikoj dvorani Sindikata grafičkih radnika u ulici Brešćenskog 4, s početkom u 18:15 sati.

Rad Skupštine vodila je tajnica Društva, Nikolina Pavlečić Kučinić, uz radno predsjedništvo u sastavu Radoja Ivičić i Dunja Mesing.

Ostala radna tijela bila su u sastavu:

Verifikacijska komisija: Đurđica Biondić, Karlo Krsnik i Dominik Vadlja

Ovjerovitelji zapisnika: Vesna Flego i Irene Vuković

Zapisničar: Melita Varga

Skupština je jednoglasno prihvatila sastav radnih tijela. Slijedio je izvještaj Verifikacijske komisije. U trenutku održavanja Skupštine Društvo je brojilo 253 člana. Od toga je prisutno 60 članova s pravom glasa. Skladno Statutu Društva, Skupština može donositi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Nikolina Pavlečić Kučinić, pozdravlja sve prisutne i poziva ih da minutom šutnje odaju počast preminulim članovima Društva. Skupština jednoglasno prihvaća predloženi Dnevni red. Nikolina Pavlečić Kučinić, podnosi Izvješće o radu Društva u 2019. godini. Posebno je istaknula aktivnosti vezane uz rješavanje vlasništva planinarskog Doma „Grafičar“ na Malom Sljemenu. Drugostupanjskom odlukom pravomoćno je odbijen tužbeni zahtjev Društva na utvrđenje vlasništva, i to iz razloga što je u zemljišnim knjigama na predmetnoj čestici upisana RH. Postupak je trenutno u reviziji na vrhovnom sudu RH. U međuvremenu je održan sastanak u Ministarstvu državne imovine radi reguliranja vlasničkog statusa i međusobnog dogovora oko daljnjih radnji. Što se tiče tužbe Slavice Hruškar protiv Društva radi naknade štete uslijed navodnih posljedica odluke Suda časti o njezinom isključenju iz aktivnosti Društva na godinu dana, ista je pravomoćno izgubila sudski spor te će Društvo pokrenuti odgovarajuće postupke za naplatu dosuđenih troškova. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 30. 9.2019. godine podnio je blagajnik i član Upravnog odbora Karlo Krsnik. Istaknuo je da su najveći prihodi od zakupa planinarskog Doma „Grafičar“ a slijedi prihod od članarina. Također je istaknuo višak primitaka nad izdacima te zaključio da je Društvo posluje financijski stabilno. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.

Izvješće Gospodarske komisije podnijela je Jelka Klemar, pročelnica u ostavci. Navela je aktivnosti kojima se bavila gospodarska komisija tokom godine. Osim organizacije proljetne radne akcije čišćenja okolice doma i pečenjare, pokrenute su radnje za popravak trule grede na istočnom dijelu krovišta, ali je sve ostalo na pridobivanju ponuda izvođača. Odabrani izvođač, naš član Vedran Frelih nije uspio realizirati navedeni popravak o čemu se nakon izvještaja razvila diskusija. Jelka Klemar je, između ostalog, istaknula posebnu važnost sanacije elektro-instalacija na Domu, za što je izrađen izvedbeni projekt, ali do realizacije također nije došlo. Iz diskusije koja se razvila nakon izvješća, dalo se zaključiti da je u radu gospodarske komisije bilo dosta problema. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.

Izvješće Izletničke komisije podnio je Damir Plešnik, pročelnik u ostavci. Istaknuo je zadovoljstvo rezultatima Izletničke komisije budući da je do dana održavanja Skupštine realizirano 26 izleta na kojima je bilo sveukupno 819 učesnika što je daleko više nego prethodnih godina. Zahvalio je Damiru Grossu, Alidi Viktoriji Maskalan i Borisu Lukaču na uspješnom vođenju planinarske škole koju je ove godine upisalo 42 polaznika. Pozvao je članove na slanje prijedloga za izlete koje žele ostvariti u 2020. godini. Nakon izvješća nije bilo diskusije. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće Promidžbene komisije podnijela je pročelnica, Vesna Flego. Navela je da je glavni zadatak komisije, redovno i učinkovito informiranje Društva o aktualnim aktivnostima što se provodi preko internetske stranice, FB profila Društva, i oglašavanjem u oglasnom ormariću na planinarskom Domu „Grafičar“. Komisija je također radila na pripremi reklamnog materijala a u toku su poslovi oko izrade novih majica i kalendara za slijedeću jubilarnu godinu u kojoj se planira niz aktivnosti u kojima će članovi komisije aktivno sudjelovati. Nakon izvješća nije bilo diskusije. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Krešimir Hruškar, predsjednik. Pohvalio je rad blagajnika i vodiča izleta koji uredno popunjavaju izvještaje sa izleta i unose sve potrebne podatke. Nadzorni odbor nije pronašao nepravilnosti u radu Društva. Nakon izvješća nije bilo diskusije. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće Suda časti, pročitala je članica Sonja Stanec. Istaknula je, da u protekloj godini nije bilo potrebe za sastajanje Suda časti, budući da nije bilo nikakvih prijava. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Nakon deset-minutne pauze, Skupština je nastavila s radom.

U razdoblju od održavanja prošle Skupštine, nekoliko je članova tokom godine odstupilo s preuzetih funkcija na vlastiti zahtjev iz osobnih razloga. Svima je izglasana razrješnica. Razriješeni su: Ivica Gaudijencije Hrabrić, s funkcije predsjednika Suda časti. Miroslav Janićijević, s funkcije predsjednika PD Grafičar Jasna Dominić, od članstva u Upravnom odboru Jelka Klemar, s funkcije pročelnice Gospodarske komisije i članstva u Upravnom odboru. Damir Plešnik, s funkcije pročelnika Izletničke komisije i članstva u Upravnom odboru. Kristina Šipić, od članstva u Nadzornom odboru. Odgovarajuća tijela su kooptirala nove članove, koje je Skupština potvrdila većinom glasova. Novoizabrani članovi na pojedine funkcije su: Rajko Pavlović-Sud časti Damir Gross, Đurđica Biondić i Sanja Trgovac – Upravni odbor Miroslav Janićijević – Nadzorni odbor.

Za upražnjenu funkciju predsjednika Društva bio je raspisan natječaj na koji se je sa svim potrebnim dokumentima prijavio Boris Lukač kao jedini kandidat. Nakon što je Nikolina Pavlečić Kučinić potvrdila da kandidat ispunjava i sve formalne uvjete propisane Statutom Društva, prišlo se glasanju.

Boris Lukač, jednoglasno je izabran za predsjednika Društva za mandat do slijedeće izborne skupštine 2020. godine.

Skupština je završila s radom u 20:45 sati. Ugodno druženje nastavljeno je još neko vrijeme uz prigodni domjenak.

Zapisala: Vesna Flego

 

 

TOP