POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PD GRAFIČAR 24.10.2019

POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA GRAFIČAR

Na temelju odredbi članka 19. Statuta Planinarskog društva Grafičar (u daljnjem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva saziva Skupštinu Društva (redovnu s izbornim elementima) koja će se održati:

24. listopada 2019. godine s početkom u 18 sati u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu.

sa sljedećim Dnevnim redom:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela - Radno predsjedništvo, zapisničar/ka , 2 ovjerovitelja/ice te Verifikacijska komisija

3. Verifikacija prisutnih članova

4. Izvješće o radu Društva u 2019. godini/Rasprava

5. Financijsko izvješće za 2019. godinu/Rasprava

6. Izvješće Gospodarske komisije/Rasprava

7. Izvješće Izletničke komisije/Rasprava

8. Izvješće Promidžbene komisije/Rasprava

9. Izvješće Nadzornog odbora/Rasprava

10. Izvješće Suda časti/Rasprava

11. Razrješnica dosadašnjem predsjedniku Društva Miroslavu Janićijević

12. Izbor novog predsjednika Društva (predstavljanje kandidata)

13. Razrješnica 3 člana Upravnog odbora/Rasprava

14. Izbor 3 nova člana Upravnog odbora/Rasprava

15. Potvrda konačnog sastava Upravnog odbora

16. Razno

Prijave kandidata za predsjednika Društva (točka 12. Dnevnog reda Skupštine) zaprimaju se ISKLJUČIVO u pisanom obliku. Valjane su prijave koje sadrže tražene priloge, te koje poštom ili dostavom pristignu u sjedište Društva (Brešćenskoga 4, 10 000 Zagreb) najkasnije do 10.10.2019. godine do 20:00 sati.

Potrebni dokumenti za prijavu su: životopis, motivacijsko pismo te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Molimo sve članove da dođu na Skupštinu od 17:30 do najkasnije 18:00 sati radi provjere aktivnog članstva i prebrojavanja prisutnih članova. Najkasnije u 18:15 sati vrata velike dvorane se zatvaraju. Nakon navedenog termina moći ćete nazočiti radu Skupštine, ali glasanje nije moguće . Glasanje je javno.

Pojašnjenje: Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je u svakom trenutku glasanja znati TOČAN broj nazočnih i iz tog razloga se u 18:15 sati zatvaraju vrata i radi konačno prebrojavanje.

Molimo Vas da se sjednici Skupštine svakako odazovete te aktivno sudjelujete u njezinom radu.

NAPOMENA: Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva s plaćenom članarinom za tekuću 2019. godinu. Na dan održavanja Skupštine NEĆE biti moguće produljiti članstvo.

U Zagrebu, 30.09.2019. godine Upravni odbor Planinarskog društva Grafičar

TOP