Održana je redovna skupština PD Grafičar 2018.

15. studenog 2018. u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu je održana Redovna skupštine Planinarskog društva Grafičar.

Na skupštini je bilo prisutno 53 člana Društva i odrađen je dnevni red kako je i najavljen:

 • Otvaranje skupštine
 • Izbor radnih tijela - radno predsjedništvo, zapisničar/ka te 2 ovjerovitelja/ice
 • Verifikacija prisutnih članova
 • Izvješće o radu društva u 2018. godini
 • Financijsko izvješće za 2018.godinu
 • Izvješće gospodarske komisije
 • Izvješće izletničke komisije
 • Izvješće promidžbene komisije
 • Izvješće Nadzornog odbora
 • Izvješće Suda časti
 • Financijski plan za 2019.godinu
 • Izmjene i dopune statuta
 • Izbor novih članova u Upravni odbor
 • Razno

 

Na Skupštini su godišnja izvješća podnijeli predsjednik Društva, sve komisije, nadzorni odbor te blagajnik. Usvojene su nove Izmjene i dopune Statuta. Ujedno su izglasani i novi članovi Upravnog odbora: Jelka Klemar, Karlo Krsnik. Radoja Ivičić je po Statutu već bio kooptiran u Upravni odbor, pa je njegovo članstvo Skupština samo potvrdila.

 

 • skupstina2018-10
 • skupstina2018-11
 • skupstina2018-12
 • skupstina2018-13
 • skupstina2018-14
 • skupstina2018-15
 • skupstina2018-16
 • skupstina2018-17
 • skupstina2018-18
 • skupstina2018-19
 • skupstina2018-20
 • skupstina2018-21
 • skupstina2018-22
 • skupstina2018-23
 • skupstina2018-24
 • skupstina2018-25
 • skupstina2018-26
 • skupstina2018-27
 • skupstina2018-28
 • skupstina2018-29

Foto: Marijana Žvan Ivičić

TOP