NAJAVA KULTURE! 21.02.2018. – Umjetnički paviljon


U srijedu, 21.02.2018., 5 min do 17h, posjećujemo Umjetnički paviljon (kod željezničkog kolodvora) i izložbu “Likovni vremeplov kroz 120 godina umjetničkog paviljona”. 

 

Povodom proslave važne godišnjice, 120. obljetnice Paviljona, prikazuje se svojevrstan reprezentativni pregled djelovanja Umjetničkoga paviljona, a time na određen način predstavlja i najveće domete hrvatske likovne umjetnosti. Svaki će autor biti predstavljen samo s po jednim, ali reprezentativnim, radom, pa će tako po vrhuncima biti na okupu gotovo svi slojevi, sve faze, sve morfološke oscilacije i sve tehnike, tendencije i discipline što su kroz stoljeće i dva desetljeća obilježile hrvatsku umjetnost. Od Bukovca i Medovića, preko Račića i Kraljevića, Babića i Meštrovića, Vidovića i Joba, pa do Šuteja i Murtića, Naste Rojc i Nives Kavurić-Kurtović, te niza mlađih i suvremenih, živućih umjetnika, metodom pars pro toto, doći ćemo do objektivnije, mozaikalne i kumulativne slike.

Cijena ulaznice: 20kn

Obavezna prijava Borisu Benažiću SMS-om na 099 573 4572.