39. Godišnja Skupština PD “Grafičar”

Dana 13. svibnja 2004. godine u Zagrebu je održana 39. Godišnja Skupština PD “Grafičar” kojoj su, uz članove Društva, bili nazočni predstavnici Planinarskog saveza Hrvatske, Planinarskog saveza Zagreba, planinarskih društava “Kapela”, “Vihor” i “Lipa”, te gosti iz susjedne Slovenije: predstavnica Planinske zveze Slovenije, predstavnici PD “Delo” iz Ljubljane i PD iz Kočevja.

Na skupštini je usvojen Poslovnik o radu Skupštine te podnijeta izvješća o radu Društva u protekle četiri godine.

Dana je razrješnica dosadašnjem predsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti i donijeta odluka kojom su:

  1. Za članove Upravnog odbora Društva izabrani su: Vladimir Sor, Đurđa Biondić, Ivica Delić, Ana Bedeniković, Dragica Krajačić, Željko Petrović, Mirko Petar, Dragutin Kralj, Srećko Zorko, Dunja Mesing, Mirna Sirotić, Vjekoslav Domini i Elizabeta Štajdohar.
  2. Za predsjednika Društva ponovno je izabran Vladimir Sor.
  3. Za članove nadzornog odbora izabrani su: Nikolaj Levičnik, Zlata Bajilo i Zoran Skočir.
  4. Za članove Suda časti izabrani su: Slavica Juričić, Dragica Jelić i Renata Renić.

Podijeljena su društvena priznanja, plakete, značke i diplome Hrvatskog planinarskog saveza i Planinarskog saveza Zagreba.

Društvena pismena priznanja dobili su:

Maja Bačun, Boris Benažić, Renata Božičković, Ante Buličić, Ljiljana Buličić, Branko Čorko, Asija Drasal, Višnja Gačić, Anđelko Gluić, Marija Jagić, Dragan Jevtić, Vesna Jelen, Marija Jesih, Milan Jesih, Stjepan Kolarić, Luka Korkut, Dragutin Kralj, Jovica Linzenmajer, Jasenka Lončar, Sanja Lovretić, Dragica Majstorović, Branko Mikac, Zlatko Pavlić, Igor Periša, Dragica Petar, Elena Pilićeva-Čorko, Damir Plešnik, Marija Poturić, Dubravka Rostohar, Miljenko Rusmir, Boris Sirotić, Vladimir Sor, Rene Sraga, Sonja Stanec, Marija Šestak, Dušan Vujević, Marijan Wolf i Suzana Žaja.

Priznanja Planinarskog saveza Zagreba dobili su:

  • Srebrni znak s vijencem: Elizabeta Štajdohar, Renata Renić, Srećko Zorko i Vlado Štimac.
  • Plaketu PSZ-a: Ana Bedeniković, Durđica Biondić, Dragica Krajačić, Slavica Juričić, Dunja Mesing, Vjekoslav Domini, Mladen Lončar (posmrtno), Mirko Petar i Željko Petrović.

Odlikovanja Hrvatskog planinarskog saveza dobili su:

  • Brončani znak i diplomu: Dragica Jelić, Mirna Sirotić, Vesna Flego, Tomislav Paradovski i Zoran Skočir.
  • Plaketu HPS-a: Nikolaj Levičnik i Ivica Delić.

Donesene su odluke kojima se Vladimir Sor ovlašćuje da zastupa PD “Grafičar”, Ana Bedeniković izabrana za predstavnika Društva u Skupštini Hrvatskog planinarskog saveza, a Nikolaj Levičnik u skupštini Planinarskog saveza Zagreba.

Gđa. Marinka Koželj-Stepić, predstavnica Planinske zveze Slovenije, je dodijelila najveće priznanje Planinske zveze Slovenije – Jubilejno listnino PD “Grafičar” ob 30-letnici sodolovanja na području planinske dejavnosti s planinskim društvom “Delo” iz Ljubljanje.

Nakon zasjedanja održana je prigodna zakuska.

Vujko